UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASYONU

Hava Aracı Elektrik Sistemleri

Bu eğitimin amacı; hava aracı elektrik sistemleri hakkında genel bir bakış sağlamak, hava arac...

Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması RVSM

RVSM kabiliyeti ile ilgili uçuşa elverişlilik gereksinimleri ve onay süreci hakkında bilgi ver...

SAE ARP 4761 Emniyet Değerlendirme Süreci

Sistem, Tasarım ve Emniyet Mühendislerine Sistem Emniyeti ve analiz tekniklerine yönelik prati...

Uçuş Performansı

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu kapsamında incelen Uçuş Performansı ile ilgili gereksinimler...

Kokpit Tasarımı

Kokpit tasarımı ve kokpit için emniyet gereksinimleri hakkında geniş bir yelpaze görmek ve ins...

Failsafe Yazılım Tasarımı

Hataya dayanımlı yazılım tasarımı konusunda temel teknikler hakkında bilgi vermek.

Hava Aracı Silah Entegrasyonu Testleri

Bu 1 günlük eğitimde, hava araçlarındaki harici yükün sertifikasyonu için gereken tüm testler,...

EASA Part 21

Hava aracı, hava aracı parça ve cihazlarının uçuşa elverişlilik sertifikasyonu konusunda görev...

Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemleri

Aviyonik sistem mühendisleri, uçuş test mühendisleri, kalite-test ve sertifikasyon uzmanları i...

Performans Bazlı Navigasyon

PBN konsepti ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Uygulamaların aviyonik sistem gereksini...