SİBER GÜVENLİK

İş Sürekliliği ve Felaketten Kurtarma

Bu eğitim, bilgi sistem ağlarının işletiminden ve yönetiminden sorumlu personel ile kurum üst...

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi

Bu eğitimin hedefi, yasal gereksinimler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyap...

Temel Kriptoloji ve Uygulamaları

Bu eğitim, bilgi güvenliği ile ilgili her kesimin bilmesi gereken temel kriptoloji kavramların...

Yöneticiler İçin Bilgi Güvenliği

Bu Eğitim, yönetici ve liderlerin güvenlik ihlallerini azaltarak kaynak tasarrufu sağlamak içi...

Web Uygulama Güvenliği

Eğitimin hedefi, web mimarisi temelleri ve web uygulamalarına yapılan genel saldırı eğilimleri...

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi

Bu kursun hedefi, yasal gereksinimler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıy...

Sistem Emniyet Değerlendirmesine Giriş

Uçuşa Elverişlilik sertifikasyonu kapsamında sistem emniyet değerlendirmesi temelleri

Yöneticiler İçin Siber Güvenlik

Bu eğitim, yönetici ve liderlerin güvenlik ihlallerini azaltarak kaynak tasarrufu sağlamak içi...