BÜYÜK VERİ

Veri Mühendisliği

Günümüzde gittikçe daha çok dijitalleşen kurumların ürettiği veri her geçen gün artmaktadır. V...

Yapay Zeka'nın Temelleri

Yapay Zeka, makinelerin karmaşık sorunları insan yaklaşımı ile çözmesini sağlayan bir bilim da...

Yapay Zeka için Python

Python programlama dili uzun yıllardır programlama dilleri arasında yaygın bir şekilde kullanı...

Uygulamalı Yapay Zeka

Yapay Zeka, makinelerin karmaşık sorunları insan yaklaşımı ile çözmesini sağlayan bir bilim da...

Veri Merkezi

Makine Öğrenmesi

Günümüzde kurumlar ve şirketler her geçen gün ciddi miktarda veri üretmekte buna bağlı olarak...

Veri Bilimi

Büyük verinin doğru yöntemlerle saklanması, işlenmesi ve anlamlandırılması için kullanılacak a...

Elasticsearch with Elastic Certified Engineers

Bu eğitim, Büyük veri altyapılarında yaygın olarak kullanılan Elasticsearch'e başlamak için gü...

Derin Öğrenme

Günümüzde kurumlar ve şirketler her geçen gün ciddi miktarda veri üretmekte buna bağlı olarak...

Yapay Zekaya Giriş ve Farkındalık

Yapay zeka son yıllarda oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Neredeyse hayatımızın her a...