ISO 27001:2013 UYGULAMA

Eğitim Zamanı

-
-

Eğitim Yeri

Mustafa Kemal Mahallesi, 2151. Cadde, No: 3/A
06510 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

Eğitim Kontenjanı

15 Maksimum

Eğitim Süresi

3 Gün

Eğitimin Amacı

Üç günlük yoğun eğitimde katılımcılara, kurumlarında “TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler” ve “TS ISO 27002:2013 Bilgi Güvenliği Kontrolleri İçin Uygulama Prensipleri” standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulumu ve uygulamasına yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca katılımcılar, ISO 27002 dokümanında yer alan bütün güvenlik kontrollerini anlama ve uygulama konularını öğreneceklerdir. Bu eğitim aynı zamanda ISO 27003 (Guidelines for the Implementation of an ISMS), ISO 27004 (Measurement of Information Security) and ISO 27005 (Risk Management in Information Security) dokümanlarına uygundur.

Kazanımlar

 • ISO 27001 dokümanına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulamasını anlamak
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin uygulaması için gerekli kavramlara, yaklaşımlara, standartlara, yöntemlere ve tekniklere vâkıf olmak
 • Risk Yönetimi, kontroller ve farklı kullanıcıların istekleri dâhil olmak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bileşenleri arasındaki ilişkiyi anlamak

Kimler Katılmalı?

 • Kurumda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) uygulamasından sorumlu proje yöneticileri veya danışmanlar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) uygulaması konusunu bütünüyle öğrenmek isteyen ISO 27001 denetçileri
 • Kurumsal IT yönetimi ve risklerinden sorumlu üst düzey yöneticiler
 • Bilgi güvenliği personeli
 • Bilgi teknolojileri uzman ve danışmanları
 • Bilgi güvenliği veya BGYS proje yönetimine hazırlanan teknik uzmanlar

Neler Öğreneceksiniz?

1. Gün

TS ISO 27001:2013 BGYS Gereklilikleri

 • BGYS Kavramları
 • BGYS Başarı Faktörleri ve Seviyeleri PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) Döngüsü
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi
 • Erişim Kontrol Kategorileri

2. Gün

TS ISO 27001:2013 Yapısı, Kontroller ve Uygulama Yöntemleri-I

 • ISO 27001:2013 Standardının Yapısı ve Gereksinimler
 • TS ISO 27001:2013 EK-A Kontroller
 • TS ISO 27002:2013 Uygulama

Yöntemleri-I : A.5 Bilgi Güvenliği

Politikaları, A.6 Bilgi Güvenliği

Kuruluşu, A.7 İnsan Kaynakları

Güvenliği, A.8 Varlık Yönetimi,

A.9 Erişim Kontrolü

3. Gün

S ISO 27001:2013 Kontroller ve Uygulama Yöntemleri-II, Belgelendirme Süreci

 • TS ISO 27002:2013 Uygulama Yöntemleri-II : A.10 Kriptografi, A.11 Fiziksel ve Çevre Güvenliği, A.12 İşletme Güvenliği, A.13 İletişim Güvenliği, A.14 Sistem Tedarik, Geliştirme ve Bakım/İdame, A.15 Tedarikçi İlişkileri, A.16 Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi, A.17 İş Sürekliliği Yönetiminde Bilgi Güvenliği, A.18 Uyum
 • Belgelendirme Süreci
 • Sonuç

Kayıt Ücreti

Eğitimle ilgili fiyat bilgisi almak için info@stmakademi.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?

 • Eğitime kesin kayıt için, Formu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan sonra, tarayarak info@stmakademi.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 266 35 50 / 405 ve 286’yı arayabilirsiniz.
 • Eğitim süresinin en az %75’inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda “katılım sertifikası” verilecektir.
 • Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
 • STM Akademi gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

Dokümanlar